Medit Calibration Wizard

Hiệu chỉnh máy quét dễ dàng

Dễ dàng hiệu chỉnh máy quét nha khoa của bạn để có dữ liệu 3D chính xác với Medit Calibration Wizard. Có thể truy cập thông qua Medit Link, nó hợp lý hóa quy trình hiệu chuẩn, đảm bảo độ chính xác cao mà không cần phần mềm phức tạp.

Tải về Medit Link

Medit Link Màn hình hiệu chỉnh máy quét trên máy tính xách tay
Medit_thuật sĩ hiệu chuẩn

Hợp lý hóa quy trình hiệu chuẩn của bạn

Medit Calibration Wizard đơn giản hóa việc hiệu chỉnh máy quét, đảm bảo phòng khám nha khoa của bạn thu được dữ liệu 3D chính xác một cách dễ dàng.

Medit DCM Converter Giới thiệu chung

Hiệu chuẩn dễ dàng

Hợp lý hóa việc hiệu chuẩn thiết bị của bạn bằng quy trình thân thiện với người dùng để thu thập dữ liệu 3D chính xác.

Medit Calibration Wizard | Hiệu chuẩn dễ dàng

Lời nhắc hiệu chuẩn

Luôn cập nhật việc bảo trì với các lời nhắc tự động để hiệu chỉnh thiết bị thường xuyên, đảm bảo hiệu suất tối ưu.

Medit Calibration Wizard | Lời nhắc hiệu chuẩn
Di chuyển về đầu trang